Category

Verbondsinformatie

Verbondsinformatie

Mededeling KBDB

Naar analogie met de nationale wedvluchten, hebben de verenigingen voor de vluchten ingericht vanaf dit weekend, eveneens foutmeldingen ontvangen voor de snelheids- en kleine halve-fond wedvluchten en dit meer bepaald voor hun liefhebbers waarvan de duiven niet werden gemuteerd, verkeerd werden gekoppeld, …. De verenigingen informeren ons dat zij worden “gebombardeerd” met e-mails waarin deze onregelmatigheden worden vermeld. Blijkbaar bestaat…
Verbondsinformatie

Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

Beste, Hierna enkele belangrijke mededelingen vanwege de AEC (Nationale Adviesraad voor Elektronische Constatatiesystemen):  De ‘zwarte chipringen’. De KBDB heeft de laatste jaren geïnnoveerd en ingezet op meer controle en automatisatie. Hierbij zijn ook grotere eisen gesteld aan de gebruikte chipringen en de aanwezige codes in die chipringen. Dat de eerste generatie van chipringen op de Belgische markt hier niet meer…