Onze bonverkoop 2018 is afgelopen en was een groot succes!
We willen alle kopers en schenkers daarvoor van harte bedanken.
Onderstaand vindt u onze bedankingsbrief.

Bedanking schenkers en kopers