Allen,

Vanaf vandaag kan de uitslag van het koepelverbond op de website teruggevonden worden!