Info - Lembeke

Overlijden Maurice Lippens

Beste leden,

Met droefenis melden wij u het overlijden van Maurice Lippens.
Onze steun gaat uit naar alle familie en vrienden.

Het Bestuur.