Beste liefhebbers en verenigingen,
Begin deze week kregen we vanuit de Franse federatie de melding dat lossen vanuit de lossingsplaats Arras onmogelijk werd.
In allerijl werd door de Franse federatie uitgekeken naar een geschikt alternatief.
Een geschikte plaats waar ook toestemming van de burgemeester ter plaatse bekomen werd is gevonden te Grévillers
Die lossingsplaats is wel ongeveer 18 km verder dan Arras maar wel in de zelfde vluchtlijn gelegen.
Een ander alternatief was er niet.
De nieuwe lossingsplaats krijgt de naam Arras(Grévillers) met als coördinaten N 50 06 25.0 / E 02 47 08.2
Gelieve de nodige aanpassingen in jullie systeem door te voeren.
Zoals eerder bericht is er opnieuw een uitbraak van vogelgriep in onze provincie.
Mogen we vragen dat iedereen strikt de opgelegde maatregelen navolgt.
Voor de liefhebbers die wel aan de vluchten kunnen deelnemen vragen we uitdrukkelijk alle Paramyxo richtlijnen te respecteren en de termijn van drie weken na inenting vooraleer duiven in te korven, na te leven.
Controles zullen uitgevoerd worden.
Namens het provinciaal comité