Beste,

Hierna enkele belangrijke mededelingen vanwege de AEC (Nationale Adviesraad voor Elektronische Constatatiesystemen):

 De ‘zwarte chipringen’.

De KBDB heeft de laatste jaren geïnnoveerd en ingezet op meer controle en automatisatie. Hierbij zijn ook grotere eisen gesteld aan de gebruikte chipringen en de aanwezige codes in die chipringen. Dat de eerste generatie van chipringen op de Belgische markt hier niet meer aan kunnen voldoen is een logisch gevolg. Met name de P4165 chip, op de Belgische markt verkocht onder de naam BRICON 3000 en Tauris 600 of beter gekend als de zwarte chipringen, voldoen niet langer aan deze extra eisen. Deze chipringen werden ook het laatst verkocht in België rond het jaar 2008, er zullen dan ook niet veel meer van deze chipringen aanwezig zijn maar indien er toch nog in omloop zijn dient u deze te vervangen met één van de nieuwere chipringen. U kan deze zwarte chipringen herkennen op de koppelingslijsten met de begincode of custom ID = 79, 7A, 7B en 78. Ze zullen dan ook vanaf 26 mei 2022 digitaal geweigerd worden.

De ‘Benzing chip DA’.

Liefhebbers die dit type chipringen wensen te gebruiken op een X-treme klok van Bricon (blauwe klok) dienen vooreerst een software update (Versie BE 3.22) op deze klok uit te voeren.

Bricon antenne type ‘C’ versus nieuwe chip-reeksen.

De Bricon antennes van de “C”-reeks (bouwjaar 2003 – zowel 1-, 2-, 4- als 6-veld antennes), zijn gevoeliger om bepaalde chips van een nieuwe reeks te herkennen (vb. DA van Benzing, reeds in omloop en C6 van Bricon, binnenkort in omloop). De liefhebbers, die  houder zijn van dergelijke antenne en chips uit deze reeks gebruiken, worden sterk aangeraden deze chipringen te testen op trainingsvlucht vóór de eerste wedstrijddeelname.

Cloud-klokken.

De timing is ‘on-track’. De Nationale Raad van Beheer en Bestuur, de AEC en de software fabrikant van de nieuwe FFS (Federation File Server) gaan de opstart van dit nieuw kloksysteem van nabij opvolgen.

Dit betekent dat het cloud klokken, vanaf dit weekend (7 mei 2022) gebruikt kan worden op vluchten vanaf de kleine HAFO en enkel op deze kleine halve-fond wedvluchten.

Voor de maatschappijen en liefhebbers is het belangrijk om te weten wat reeds kan en wat nog niet. Wij geven u de 4 mogelijke scenario’s waarvan 1 scenario nog niet mogelijk is omdat er nog gewerkt wordt om de uitmaak ook te koppelen aan de FFS van de KBDB.

  1. Werken met een cloud slave.

Deze methode is de eenvoudigste, er wordt gebruik gemaakt van de klassieke master en uitmaak en de cloud liefhebbers kunnen full cloud gaan.

De juiste werkwijze en gebruik kan u terugvinden in de fabrikanten handleiding. Maar afdrukken en doorsturen naar de PC gebeuren nog via de klassieke master en daarbij komt de afdruk ook via de FFS beschikbaar op uw KBDB admin login en dit zowel voor de maatschappij (alle cloud liefhebbers) en voor iedere cloud liefhebber individueel.

  1. Werken met een PASclub met huidige uitmaak software:

De cloud master kan ook alles nog op de klassieke manier naar de uitmaak sturen maar dan is er wel een klassieke klok ook nodig die naast de cloud klok mee inkorfd.

De cloud klok kan volledig cloud werken, alleen komt de afslag enkel via de FFS op de KBDB admin en kan de uitmaak dit nog niet inlezen. Om de afslag dan naar de uitmaak te kunnen inlezen raden wij aan om de afslag nog met de klassieke klok te doen.

3.Idem scenario 2 maar afslag cloud klokken via een cloud slave.

Indien een maatschappij beschikt over zowel een cloud master als een cloud slave kan het de combinatie doen, inkorven met de cloud master maar met een klassieke klok er bij. De afslag van alle klassieke klokken kunnen via de cloud master en de afslag van de cloud klokken kunnen via een cloud slave op een klassieke master. Resultaat is dat alle inkorf en afslag gegevens reeds op de FFS van de KBDB verwerkt zijn. Maar ook tevens lokaal naar de uitmaak werden verstuurd.

  1. Volledig cloud:

De maatschappij gebruikt de cloud master en beschikt over een aangepast uitmaak versie die op zich de inkorf en afslag gegevens vanuit de FFS kan downloaden.

Dit is ook het optimale scenario, alles wordt ingekorfd met een cloud master naar de FFS (ook de klassieke EC klokken) en de afslag van diezelfde klassieke klokken gebeurt ook via dezelfde weg naar de cloud. De afslag van de cloud klokken gebeurt volledig automatisch en staan reeds klaar op de FFS. Alles wordt met één druk op de knop naar de uitmaak geladen. Liefhebber en maatschappij zien alle afdrukken via hun KBDBadmin login staan. Maatschappij kan deze afdrukken voor de liefhebbers die dit vragen.

Dit scenario is nog niet beschikbaar, zal in de komende weken beschikbaar gemaakt worden door verschillende uitmaakprogramma leveranciers.