Vogelgriep H5: Besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd bij een vogelhandelaar in Evergem

 

Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een vogelhandelaar in Evergem (provincie Oost-Vlaanderen). Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden – zoals bepaald in de Europese en Belgische wetgeving – het pluimvee en de vogels die nog aanwezig zijn geruimd.

Rond de haard worden een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. De 10-km zone overlapt deels met de bestaande bewakingszone in Sint-Laureins.

In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd. Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen.

Het FAVV herinnert alle houders van pluimvee eraan dat het vogelgriepvirus meer en meer aan het circuleren is onder wilde vogels. Het aantal bevestigde gevallen bij wilde vogels is de afgelopen weken sterk toegenomen. Daardoor stijgt het risico dat pluimvee met vogelgriep wordt besmet, via contact met wilde vogels. Het FAVV verwacht een zwaar vogelgriepseizoen omwille van de situatie met wilde vogels.

Wat kan je als particuliere houder doen?

Hoewel het niet meer verplicht is sinds 14 meiraden we ook particuliere houders aan om hun pluimvee zoveel mogelijk te beschermen. Dit kan door preventief de ren te overspannen om het contact met wilde vogels te vermijden. De dieren voederen moet sowieso nog steeds verplicht binnen gebeuren, drenken gebeurt ook bij voorkeur afgeschermd.

Wanneer houders een verhoogde sterfte bij hun dieren opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts contacteren.

Afschermplicht voor geregistreerde pluimveehouderijen sinds 5 oktober

Minister van Landbouw David Clarinval heeft daarom beslist om de afschermplicht (ofwel de dieren binnen houden, ofwel onder netten plaatsen) voor alle geregistreerde pluimveehouderijen opnieuw in te voeren. Dit zijn alle commerciële inrichtingen, maar ook de in Sanitel1 geregistreerde hobbyhouders. Deze maatregel is van kracht sinds 5 oktober 2022. Uiteraard mag elke houder die dat wil nu al zijn dieren afschermen.

Alle maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap:
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Help mee ons pluimvee te beschermen! Deze maatregelen moeten helpen om te vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en onze dieren kunnen besmetten.

Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden. Het FAVV heeft een bewustmakingscampagne gelanceerd waarin meer uitleg wordt gegeven over de ziekte en hoe je de maatregelen goed kan toepassen, meer info via deze website.

——————————–
1SANITEL is een Belgisch systeem voor geïnformatiseerd beheer van de identificatie, de registratie en het toezicht op dieren (runderen, schapen, geiten, herten, pluimvee).