Beste leden van de Meetjeslandse toekomst

Dit seizoen zal onze vervoeder de reiskosten gevoelig verhogen. De prijs per mand zal €1,5 de hoogte in gaan.

Ten gevolge van de goeie bonverkopen die de verbondslokalen hadden hebben we beslist om de reiskosten van 2022 voor de snelheid gelijk te houden in 2023.

Dit is een grote financiële tussenkomst met als doel onze hobby betaalbaar te houden en iets te kunnen doen waar alle liefhebbers voordeel bij hebben.

Met vriendelijke groeten
Het bestuur